Aanmelden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ, dat wil zeggen generalistische basis GGZ en specialistische GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het model statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

 

Klik op deze link voor het kwaliteitsstatuut van praktijk Angst en Trauma Gouda.